Safe-T-Lance® Plus säkerhetslansetter - tryckknappsaktiverade Kort Bruksanvisning

Safe-T-Lance Plus Safety Lancet Technical Summary Sheet