BLUperc Tracheostomy Tubes General Sell Sheet - Dutch

BLUperc Tracheostomy Tubes General Sell Sheet - Dutch

BLUperc® and BLUgriggs® Percutaneous Insertion Kits - Every Breath Counts

You asked, we listened. After interviewing hundreds of clinicians we have improved our tracheostomy insertion kits to meet your needs. Patient outcomes matter. Our goal was to create an all-inclusive percutaneous tracheostomy procedural kit to provide you with all the tools necessary to perform a tracheostomy inside or outside the Operating Theatre. Our BLUselect® tubes and BLUperc® and BLUgriggs® percutaneous insertion kits are designed to help you provide the best patient care. We offer a wide variety of percutaneous insertion kits with or without tubes, providing you flexibility to practice your way.

BLUperc tracheostomiebuizen Algemeen verkoopblad - Nederlands

BLUperc® en BLUgriggs® percutane inbrengkits - Elke ademhaling telt

U vroeg, wij luisterden. Na gesprekken met honderden clinici hebben wij onze inbrengkits voor tracheostomie verbeterd om aan uw behoeften te voldoen. Patiëntuitkomsten zijn belangrijk. Wij hebben ons ten doel gesteld om een complete procedurekit voor percutane tracheostomie te ontwikkelen, zodat u beschikt over alle benodigde gereedschappen om een tracheostomie te verrichten, zowel in als buiten de operatiekamer. Onze BLUselect®-canules en BLUperc® en BLUgriggs® percutane inbrengkits zijn ontworpen om u te helpen de allerbeste patiëntenzorg te bieden. Wij bieden een breed spectrum aan percutane inbrengkits met of zonder canules, zodat u de flexibiliteit heeft om op uw eigen manier te werken.